19_macchina elettrostatica di Wimshurst
19_macchina elettrostatica di Wimshurst