13_macchina elettrostatica appartenuta a G.B. Beccaria
13_macchina elettrostatica appartenuta a G.B. Beccaria